Sau mổ u nang buồng trứng bao lâu thì có thai được là vấn đề rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người đã lập gia đình và đang mong muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ.