U nang bì buồng trứng là một dạng của u nang buồng trứng, đây là những khối u lành tính khó có thể biến triển thành ung thư nhưng dễ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. GS.TS.Nguyễn Đức Vy sẽ nói kỹ hơn về bệnh tại video này!