U nang buồng trứng hầu hết là u nang lành tính, nhưng nếu không điều trị sớm có thể gây biến chứng nguy hiểm. Với tình trạng u nang buồng trứng kích thước 32x65mm, có sử dung bằng Nga Phụ Khang được không? Câu trả lời mời bạn xem tại đây.