U nang đơn thùy buồng trứng trái là một loại u nang lành tính. Tuy nhiên khi gặp tình trạng này, hầu hết các chị em đều cảm thấy lo lắng không biết bệnh có nguy hiểm không và ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Hãy nghe chuyên gia tư vấn tại video này!