U nang buồng trứng trái có con được không?
Trả lời:

Chào chị, không biết kích thước u nang của chị là bao nhiêu, chị có đau bụng hay rối loạn chu kì kinh không ạ. Nếu kích thước nang nhỏ chị hoàn toàn vẫn có thai được bình thường và không ảnh hưởng tới sức khỏe.